Varaha roopam lyrics in kannada

Varaha roopam lyrics in kannada   Varaha roopam lyrics in kannada Lyrics start: ವರಾಹ ರೂಪಂ ದೈವ ವರಿಷ್ಟಂ ವರಾಹ ರೂಪಂ ದೈವ ವರಿಷ್ಟಂ ವರಸ್ಮಿತ ವದನಂ.. ವಜ್ರ ದಂತಧರ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಂ ಶಿವ ಸಂಭೂತ ಭುವಿ…

0 Comments

Malage malage gubbi mari lyrics in kannada

Malage malage gubbi mari lyrics in kannada Malage malage gubbi mari lyrics in kannada Lyrics start: (S1) ಮಲಗೆ ಮಲಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ ಕೊಡಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ತುತ್ತೂರಿ ಮನೆ ದೇ..ವರಾಣೆ ನೆರಳಾ..ಗುತಿನಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿರೊ.. ಬಂಧವೇ ಜನುಮಾಂತರದ..…

0 Comments